Bell Schedules

Kindergarten (Monday, Tuesday, Thursday, & Friday) Extended Day Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:25 AM 25 min
Warning Bell 7:30 AM
Instruction Begins 7:35 AM
Lunch A 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Lunch B 10:10 AM 10:50 AM 40 min
Dismissal 1:21 AM
1st - 5th Grade (Monday, Tuesday, Thursday, & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:25 AM 25 min
Warning Bell 7:30 AM
Instruction Begins 7:35 AM
1st Grade Lunch 10:45 AM 11:25 AM 40 min
2nd Grade Lunch 11:05 AM 11:45 AM 40 min
3rd Grade Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
4th Grade Lunch 11:45 AM 12:25 PM 40 min
5th Grade Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Dismissal 2:16 PM
Kindergarten (Wednesday)
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction Begins 7:35 AM
Lunch A 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Lunch B 10:10 AM 10:40 AM 30 min
Dismissal 11:11 AM
1st - 5th Grade (Wednesday)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:25 AM 25 min
Warning Bell 7:30 AM
Instruction Begins 7:35 AM
1st Grade Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
2nd Grade Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
3rd Grade Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
4th Grade Lunch 10:30 AM 11:00 AM 30 min
5th Grade Lunch 10:40 AM 11:10 AM 30 min
Dismissal 12:06 PM
Kindergarten (Minimum Day / Monday-Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:25 AM 25 min
Warning Bell 7:30 AM
Instruction Begins 7:35 AM
Lunch A 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Lunch B 10:10 AM 10:40 AM 30 min
Dismissal 11:50 AM
1st - 5th Grade (Minimum Day / Monday-Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:25 AM 25 min
Warning Bell 7:30 AM
Instruction Begins 7:35 AM
1st Grade Lunch 10:45 AM 11:15 AM 30 min
2nd Grade Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
3rd Grade Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
4th Grade Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
5th Grade Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Dismissal 12:40 PM